language  

W?odzimierz Кandrusevicz

W?odzimierz Кandrusevicz

1976 urodzi? si? w Mi?sku

1989-1993 uczy? si? w Bia?oruskim liceum sztuk im. Аchremczyka

1993-1996 uczy? si? w Bia?oruskiej akademii sztuk,  oddzia? monumentalnego malarstwa

1996 aplikowa? w Akademii Sztuk w Мuenster, Niemcy

1999 wst?pi? do Bia?oruskiego zwi?zku artystow

2001 aplikowa? w Konserwatorskich pracowniach Florencji, W?ochy

2005-2009 pracowa? w akademickich pracowniach M. Sawickiego

 

Mia? osobiste wystawy  w Bia?orusi, Niemczach, Szwajcarii, Polsce.  Jest autorem tworow monumentalnych w prywatnych i spo?ecznych budowlach, w?r?d kt?rych freski w ko?cio?ach  w Po?ocku i Rassonach.